Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-13.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg IMG_2420.jpg 1111Rik.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg
 

Corona

Welkom op de Corona informatiepagina
Deze pagina is ingericht voor zowel Voordaners als
onze tegenstanders zodat iedereen goed voorbereid
naar ons complex komt.

Ons doel is groepscontact zoveel mogelijk te vermijden, toestroom van toeschouwers naar onze club beperkt houden en de noodzakelijke onderling afstand (1,5 meter) te handhaven. Hiermee willen we meerdere besmettingen of clusters van besmetting binnen onze club voorkomen. Voordaan volgt de landelijke richtlijnen van NOC*NSF, de KNHB en het RIVM om veilig sporten mogelijk te maken in coronatijd. De protocollen van NOC*NSF en de KNHB zijn terug te vinden op de website van de KNHB.

Wij verzoeken met klem:
- Ouders: blijf thuis en bezoek de wedstrijd(en) van je kinder(en) niet.
- Toeschouwers: kom niet naar Voordaan, zowel zaterdag als zondag.
- Leden: kom zoveel mogelijk met de fiets.

Corona Informatie voor leden en tegenstanders
Meer achtergrond lezen over het coronabeleid, dan kan dat hier.

Scan de QR-code voor registratie op ons complex*
Ben je rijder, speler of begeleider van een team? Scan dan de QR-code en registreer je aanwezigheid en teken voor de gezondheidscheck.

Spelers hoeven zich niet te registreren. Dat gebeurt automatisch al via het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF)

*We gaan veilig met je gegevens om. Na 14 dagen worden deze automatisch vernietigd.Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om de QR-code te scannen, dan kun je ook registreren via: https://www.voordaan.nl/registratie/Default.asp


Parkeerprotocol/Routing
Volg de parkeerinstructie en de looproutes op het complex. 

Houd je aan de richtlijnenCorona in je team

Wat moet ik doen als iemand uit mijn team positief getest is op het coronavirus?
In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en geven aan welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Wanneer wordt een wedstrijd afgelast?
Als er sprake is van een of meerdere coronabesmettingen in het team, dan kan de wedstrijd niet zomaar worden afgelast. De GGD zal bij een positieve test inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als kan worden aangetoond dat een team 6 of meer spelers mist door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen. Anders wordt er gewoon gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt.

Wordt een wedstrijd afgelast zonder voorafgaand contact met de competitieleiding en zonder dat er kan worden aangetoond dat er 6 of meer spelers niet beschikbaar zijn als gevolg van het coronavirus? Dan kunnen er ‘gewoon’ competitiemaatregelen worden opgelegd. NB: wedstrijden in de districtscompetitie mogen zonder eventuele consequenties – in overleg met de tegenstander – ook nog worden gespeeld in de week na de officiële speeldatum, maar vóór aanvang van de eerstvolgende speelronde.

Hoe vraag ik verplaatsing van een wedstrijd aan?
De aanvoerder/manager van een team meldt zich bij de wedstrijdsecretaris [email protected] of jeugdwedstrijdsecretaris van Voordaan [email protected]. Zij vragen de verplaatsing van de wedstrijd als gevolg van het coronavirus aan via het districtskantoor of voor bondscompetitiewedstrijden via de competitieleiding.

De aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is dat deze situatie van toepassing is, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd. Onderbouwing van de aanvraag dient te worden meegestuurd (om hoeveel besmettingen gaat het en hoeveel spelers moeten in quarantaine). Als de competitieleiding akkoord gaat met uitstel, wordt de betreffende wedstrijd verplaatst.

• Bij bondscompetitiewedstrijden wordt de nieuwe speeldatum in overleg met de competitieleiding vastgesteld.
• Bij districtscompetitiewedstrijden wordt de wedstrijd op de eerstvolgende inhaaldag gepland, waarbij de teams nadrukkelijk geadviseerd worden om in overleg met elkaar te kijken of de wedstrijd eerder kan worden gespeeld.

Corona Infodesk Voordaan
We hebben een Corona Infodesk ingericht waar je terecht kan met vragen of opmerkingen bij onduidelijkheden over de maatregelen die gelden op Voordaan. Ook als je moet worden getest of je positief getest bent, dan zijn wij daar graag van op de hoogte. Stuur dan een mail naar: [email protected]