Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-72.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg IMG_2420.jpg d1.jpg 1111Rik.jpg clubhuis Voordaan.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 juni

Het bestuur nodigt iedereen uit voor de Algemene LedenVergadering(ALV) op 24 juni om 20.00 uurIn het clubhuis zijn we gebonden aan een maximaal aantal gasten. Aanmelden voor de ALV graag via deze link.

Alle stukken voor de ALV zijn achter de inlog te vinden bij Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering. Op de dag zelf liggende stukken vanaf 19.00 uur ter inzage in het clubhuis.

Heb je vragen voor agendapunt 8, het vragenkwartier over het effect van Corona op de club? Graag indienen tot en met 23 juni bij [email protected]

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 18 november 2020

4. Inventarisatie rondvraag

5. Presentatie van de begroting 2021 – 2022

6. Vaststellen en goedkeuren van de begroting 2021 – 2022

7. Informatie vanuit Bestuursportefeuilles: algemeen, jeugd, tophockey, senioren en sponsoring

8. Vragenkwartier: Effect Corona op de club

9. Benoeming Bijzondere Leden

10. Aftreden Bestuurslid Tophockey

11. Eveline Hadewegg Scheffer

12. Voordracht nieuw bestuurslid:Maud van Boven, Tophockey

13. Rondvraag

14. Sluiting