Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-13.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg clubhuis Voordaan.jpg 1111Rik.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg d1.jpg IMG_2420.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Kom naar de ALV - 7 december

Uitnodiging!


Kom naar de ALV! Aan bod in deze vergadering: de verduurzaming van Voordaan, nieuwe kledingleverancier, update vervanging veld 3&4 en meer.

EXTRA mededeling: Er vindt een wisseling in de Kascommissie plaats. Gijs Sleijffers treedt af. Guy Vossen dragen we voor als zijn opvolger. 


Op woensdag 7 december om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op Voordaan. Het bestuur nodigt alle Ereleden, Leden van Verdienste, Seniorleden, Buitenleden, Juniorleden A, wettelijke vertegenwoordigers van Juniorleden B tot en met F, Benjamins en Donateurs uit om hierbij aanwezig te zijn.


De stukken die bij de agenda horen zijn vanaf 23 november digitaal beschikbaar achter de persoonlijke inlog op de Voordaan website. Ga naar: Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering.

AGENDA

1.     Opening

2.     Mededelingen

3.     Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 08 juni 2022

4.     Inventarisatie rondvraag

5.     Presentatie van Jaarverslag 2021 – 2022

6.     Presentatie en goedkeuring van de Jaarrekening 2021 – 2022

7.     Verslag van de Kascommissie

8.     Décharge voor het gevoerde (financiële) beleid van het bestuur 2021 – 2022

9.     Routekaart verduurzaming Voordaan

10.  Financiering duurzaamheidsambities

11.  Update vervanging veld 3 en 4

12. Kledingleverancier vanaf seizoen 2023

13.  Benoeming Bijzondere Leden

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

 

NB: Hou er rekening mee dat we geen papieren versie van de notulen, agenda en stukken verstrekken. Je kunt ervoor kiezen om zelf een print van huis mee te nemen. We tonen relevante stukken op het scherm.