Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg clubhuis Voordaan.jpg IMG_2420.jpg 1111Rik.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg d1.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Update: vervanging veld 3/4

Onlangs vond een informatieavond plaats op Voordaan over de vervanging van velden 3 en 4. Namens het bestuur lichtten voorzitter Pike Fabriek en bestuurslid accommodatie Sander Engels de uitgangspunten, scenario’s en roadmap toe voor de ongeveer 25 aanwezigen. Arnoud Fiolet, consultant Verduurzaming Sportinfrastructuur vertelde over de ontwikkelingen en trends op het gebied van kunstgras.

Het voortraject vervanging velden 3 en 4 ging een jaar geleden van start. Dit brengt een aantal dilemma’s met zich mee.
* Vervangen we alleen veld 4 omdat dit veld echt aan vervanging toe is, of doen we er verstandig aan om het nog niet afgeschreven veld 3 ook meteen te vervangen?
* Welke typen velden passen bij de ambitie van Voordaan (water of zand of water en zand)? 
* Ombouw naar een waterveld vraagt aanpassingen in de huidige infrastructuur, past dit past binnen onze duurzaamheids- en circulariteitsambitie?
* Welke keuzes zijn technisch en financieel haalbaar?

Nieuwe technologie
Daar is een nieuw dilemma bijgekomen, namelijk de ontwikkeling van een nieuw type kunstgrasveld waarbij noch water, noch zand gebruikt hoeft te worden: een zo genoemd ‘droogwaterveld': duurzaam in onderhoud en hergebruik. Arnoud Fiolet legde uit in welke fase deze ontwikkelingen zich bevinden en wat we op korte en lange termijn kunnen verwachten. 

De wens om dit soort velden te ontwikkelen, komt voort vanuit de internationale hockeyfederatie (FIH) en de KNHB omdat het Internationaal Olympisch Commité eist dat tijdens Olympische Spelen in Los Angeles in 2026 op een kunstgrasveld zonder water wordt gehockeyd. Het belang voor de FIH is groot omdat veel landen in de wereld met waterproblemen kampen. Wil de sport internationaal relevant blijven, dan is spelen op internationaal niveau op droogwatervelden een must.

In de kinderschoenen
Kunstgrasleveranciers zijn gevraagd om een type kunstgras te ontwikkelen dat de speleigenschappen benadert van een waterveld zonder dat het hoeft te worden besproeid. De eerste testvelden in Nederland zullen worden gelegd bij de hockeyclubs Gooische en Weesp. De eigenschappen waaraan een dergelijk veld moet voldoen en de bijbehorende testcriteria worden na deze fase gedefinieerd. Denk hierbij aan het testen van balsnelheid, balstuit, stickcontact, grip en ook wat effect is van contact met de huid. De resultaten van dit traject worden eind 2024 bekend. Dus in hoeverre een droogwaterveld de kwaliteit van een huidig waterveld benadert, weten we pas in 2024. Hoe dan ook zal dit veld altijd beter zijn dan het huidige zandveld. Maar of de speleigenschappen acceptabel genoeg zijn ten opzichte van een waterveld, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Wat betekent dit voor Voordaan?
Een dergelijk type veld sluit goed aan bij onze duurzaamheidambities. Aan de Commissie vervanging veld 3/4 en bestuur is de taak om te beoordelen of dit type veld nu past in de projectplanning. Gaat het voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en onze sportieve ambities? Zo ja, wanneer is dan het juiste moment om ermee te beginnen? Voordaan heeft niet de luxe en capaciteit om een van beide velden beschikbaar te stellen als pilot. Onze veldbezetting laat dat niet toe.  

De volgende stappen
Deze ontwikkeling vraagt om een heroverweging van de huidige scenario’s. We gaan onderzoeken of dit type veld past binnen onze ambities en planning. Naar alle waarschijnlijkheid zal de oplevering van onze nieuwe velden op zijn vroegst plaatsvinden in de zomer 2024. Er volgt nog een informatieavond waarin we de voortgang toelichten en daaropvolgend organiseren we een (Bijzondere) Algemene Leden Vergadering voor akkoord op de financiering van het definitieve scenario. Ondertussen loopt de vergunningsaanvraag voor verlenging van de velden en gaan we achter de schermen door met het treffen van de voorbereidingen.  

De stappen die tot nu toe zijn gezet in het voortraject; de huidige situatie van de velden; de technische en financiële afschrijving van de onderlaag en toplaag van veld 3 en 4; en de roadmap kun je teruglezen in de bijlage.

We danken Jouke Dekens, ambtenaar sportaccommodaties van de Gemeente De Bilt, voor zijn aanwezigheid op deze avond en Arnoud Fiolet voor zijn verhelderend verhaal.

Bestuur Voordaan
#samenvoordaan