Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 1111Rik.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Uitnodiging ALV 13 juni

Op dinsdag 13 juni om 20:00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op Voordaan. Het bestuur nodigt alle Ereleden, Leden van Verdienste, Seniorleden, Buitenleden, Juniorleden O18, wettelijke vertegenwoordigers van Juniorleden O16 tot en met O8, Benjamins en Donateurs uit om hierbij aanwezig te zijn.

De stukken die bij de agenda horen zijn vanaf 30 mei digitaal beschikbaar achter de persoonlijke inlog op de Voordaan website. Ga naar: Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering *.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 07 december 2022
4. Inventarisatie rondvraag
5. Goedkeuring wijzigingen Huishoudelijk Reglement
6. Presentatie van de begroting 2023 - 2024
7. Vaststellen en goedkeuren begroting en contributie seizoen 2023 – 2024
8. Update vervanging veld 3 en 4
9. Informatie vanuit portefeuilles bestuur:
Algemeen, Jeugd, Tophockey, Senioren, Sponsoring, Accommodatie/Duurzaamheid.
10. Benoeming Bijzondere Leden
11. Aftreden bestuurslid Jeugd Michiel van Geel
12. Voordracht bestuurslid Jeugd Paul Wijfjes
Paul is een betrokken ouder op Voordaan. Al een 6 jaar coacht hij de teams van zijn kinderen (JO14 en MO16) en ook is hij actief als lid van de Commissie Positieve Sportcultuur. Paul is een fanatieke sporter. Voetbal, fitness, hardlopen, golf en wintersport en sinds 1999 een trotse officier bij de Koninklijke Landmacht. Met veel enthousiasme gaat hij deze functie vervullen voor onze gezellige familieclub.

13. Rondvraag
14. Sluiting

* ‘Omdat het groener kan’ verstrekken we geen papieren versie van de notulen, agenda en andere stukken meer.