Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-13.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 1111Rik.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg IMG_2420.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Velden 3 en 4 worden watervelden!

De keuze is gemaakt, een belangrijke mijlpaal is gehaald. Aan het einde van het seizoen 2023-2024 worden de zandvelden 3 en 4 vervangen door twee watervelden. Op maandagavond 13 november vond de onthulling plaats tijdens de speciaal daarvoor georganiseerde informatieavond.

Om tot dit besluit te komen hebben we een lange weg bewandeld. Het omvangrijke project is in augustus 2021 gestart in de bestuurskamer met een brainstorm over wensen en mogelijkheden. Met bestuursleden Frits van Lingen (projectleider), bestuurslid accommodatie Sander Engels en voorzitter Pike Fabriek als kartrekkers, zijn technische haalbaarheidsonderzoeken gedaan, criteria opgesteld en is de ‘matjescommissie' ingesteld.

Selectiecriteria
Vijf criteria kreeg de matjescommissie mee: financieel, duurzaamheid, spelkwaliteit, spelplezier en trends in de hockeywereld. De commissie van vier die bestaat uit Anton van Oirschot, Thijs Linssen, Jorn Muurling en Frits van Lingen hebben in ruim een half jaar tijd een goed onderbouwd advies voorbereid voor het bestuur, met daarin zeven scenario's met verschillende mogelijke combinaties van soorten velden.

Ontwikkelingen in de markt
De matjescommissie heeft het afgelopen halfjaar de ontwikkeling van het type droog-waterveld op de voet gevolgd. 'De keuze om uiteindelijk niet te gaan voor een droog-waterveld is omdat de ontwikkeling van de kwaliteit van dit type veld niet snel genoeg gaat. Wij kunnen het ons als club niet veroorloven om een experimenteel kunstgrasveld neer te leggen dat spelkwaliteit en -plezier niet ten goede komt. Dat laat de capaciteit van onze velden niet toe,' zegt voorzitter Pike Fabriek.

Water en toch de duurzaamste optie
De optie voor watervelden op veld 3 en 4 kwam in beeld toen duidelijk werd dat we gebruik kunnen maken van het oppervlaktewater uit de omliggende sloot, dat als waterbuffer dient voor de omgeving. Omdat de nieuwe velden daardoor niet elke keer besproeid hoeven te worden met 6.000 liter leidingwater, zoals nu gebeurt op veld 1, is de keuze voor twee watervelden een duurzame oplossing.

Toelichting
In de digitale nieuwsbrief die eind november verschijnt, zal de matjescommissie extra toelichting geven op dit advies. 

Wat betekent dat voor jou en je team?
De nieuwe velden bieden optimaal spelplezier en spelkwaliteit voor zowel top- als breedteteams. Er komt een nieuw veldindelingsbeleid waarbij topteams straks ook op veld 3 en 4 trainen en wedstrijden spelen. De aanleg van de velden gaat van start nadat de laatste competitiewedstrijd van het lopende seizoen is gespeeld. Je ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Op 7 december presenteert het bestuur in de ALV het financiële voorstel en vragen we om goedkeuring van de leden.

Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers die in dit voortraject een bijdrage hebben geleverd en aan de leden die interesse hebben getoond in dit eerste deel van het traject.

Het bestuur
#SamenVoordaan