Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-72.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 1111Rik.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg IMG_2420.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg
 
Nieuwsafbeelding

Uitnodiging ALV 7 december

Op 7 december om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op Voordaan. Het bestuur nodigt alle Ereleden, Leden van Verdienste, Seniorleden, Buitenleden, Juniorleden O18, wettelijke vertegenwoordigers van Juniorleden O16 tot en met O8, Benjamins en Donateurs uit om hierbij aanwezig te zijn. 

De stukken die bij de agenda horen zijn vanaf donderdag 23 november digitaal beschikbaar achter de persoonlijke inlog op de Voordaan-website. Ga naar: Club > Documenten > Algemene Leden Vergadering. 

AGENDA

1. Opening & Mededelingen

2. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 13 juni 2023

3. Inventarisatie rondvraag

4. Presentatie van Jaarverslag 2022 – 2023

5. Presentatie en goedkeuring van de Jaarrekening 2022 – 2023

6. Verslag van de Kascommissie

7. Décharge voor het gevoerde (financiële) beleid van het bestuur 2022 – 2023

8. Benoeming Tuchtcommissie

9. Investering en financiering vervanging veld 3 en 4

10. Benoeming Bijzondere Leden

11. Goedkeuring tijdelijke verlenging termijn Voorzitter Pike Fabriek

12. Aftreden Bestuurslid Senioren Skip Franken en benoeming Onno Voorma

13. Rondvraag

14. Sluiting

* ‘Omdat het groener kan’ verstrekken we geen papieren versie van de notulen, agenda en andere stukken meer.

Relevante stukken tonen we op het scherm.