Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
d1.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg clubhuis Voordaan.jpg
 

Technische Staf Voordaan

De Technische Staf is verantwoordelijk voor de technische uitgangspunten, doelen en de leerlijn hockey om tot de gewenste technische resultaten te komen.
Per leeftijdscategorie worden opleidingsdoelen en beoordelingscriteria geformuleerd.

De Technische Staf bestaat uit:

  • Technisch Manager Jeugd
  • Technisch Coördinatoren (J-DEF, M-DEF, Junioren ABC-Senioren, Jeugdkeepers)
  • Technisch Coördinatoren Talentontwikkeling

Technische Coördinatoren

De Technisch Manager Jeugd wordt ondersteund door technische coördinatoren die elk een deelterrein voor hun rekening nemen. Met de Technische Manager Jeugd vormen zij de Technische Staf Voordaan (TSV). De technische coördinatoren geven een eigen gezicht aan hun afdeling en hebben de voornaamste opdracht om het beleid zichtbaar te laten worden op het veld. 

Binnen de TSV zijn er 4 Technisch Coördinatoren Talentontwikkeling (TCT) die zich bezighouden met het opzetten van talentontwikkeling en de inrichting van het selectieproces voor de Jeugd. 

De Technische Staf van Voordaan ondersteunen de volgende personen:

Veldcoördinator(en) Jongste Jeugd

Hoewel het streven is om de Jongste Jeugd hooggekwalificeerde trainers toe te wijzen, laat de praktijk zien dat veel jonge en ervaren trainers op deze groepen staan. Deze trainers moeten begeleid worden om de kinderen op een goede manier vaardigheden aan te leren. Zij hebben vaak onvoldoende senioriteit en ervaring hoe om te gaan met weerstand bij zowel kinderen als ouders.

Taakomschrijving Trainers

De trainers van MMHC Voordaan zijn hoofdzakelijk vrijwilligers, jongeren uit de eigen jeugd of ouders met een (hockey) sport achtergrond. Op de Topjeugd teams wordt ernaar gestreefd om een trainer-coach aan te stellen die onafhankelijk is van de teamleden.

Trainers (en coaches) zijn op basis van de gewenste doelen voor een team verantwoordelijk maar handelen in het belang van de club. We streven maximaal naar goed opgeleide trainers en coaches.

We onderkennen dat het begeleiden of training geven van een F-kind andere competenties vraagt dan bij een A-pupil. Daarom streven we naar een optimale positie/ invulling van elke begeleider. Het is derhalve niet vanzelfsprekend dat een coach of trainer die start bij een F-team automatisch doorgroeit in de loop der jaren naar een rol bij een A-team.

Taakomschrijving Coaches

De coaches zijn hoofdzakelijk vrijwilligers, veelal ouders. Op de topjeugdteams streven we ernaar om een trainer-coach aan te stellen die onafhankelijk is. Dit is bij voorkeur iemand die geen dubbele belangen heeft (zoals een ouder van een kind).

Coaches (en trainers) zijn op basis van de gewenste doelen voor een team verantwoordelijk maar handelen in het belang van de club.

Een coach (en trainer) opereert niet als individu maar als zelfstandig "vakman/vakvrouw” binnen de beleidsafspraken die door de vereniging zijn gemaakt. We streven maximaal naar goed opgeleide trainers en coaches.

We onderkennen dat het begeleiden of training geven van een F-kind andere competenties vraagt dan bij een A-pupil. Daarom streven we naar een optimale positie/ invulling van elke begeleider. Het is derhalve niet vanzelfsprekend dat een coach of trainer die start bij een F-team automatisch doorgroeit in de loop der jaren naar een rol bij een A-team.