Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
IMG_2420.jpg 1111Rik.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

Jongste Jeugd

Organisatorisch Kader – Jongste Jeugd Commissie

Jongste Jeugdhockey is op MMHC Voordaan een verzamelnaam voor:

 • Benjamins: jongste hockeydoelgroep (6 jaar)
 • F-jeugd: 3-tal hockey (7-8 jaar)
 • E-jeugd: 6-tal of 8-tal hockey (8-10 jaar)
 • D-jeugd: 11-tal hockey (10-11 jaar)

Na het Jongste Jeugdhockey stromen de kinderen door naar de Junioren. Elke leeftijdscategorie heeft eigen leerthema's. 

Het Organisatorisch Kader van MMHC Voordaan is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten die te maken hebben met Hockey. Zij zorgen voor de randvoorwaarden om goed te kunnen trainen en spelen. 

 • De functionarissen in het Dagelijks Bestuur Jeugd zorgen dat het organisatorische beleid afgestemd wordt met het opleidingsbeleid.
 • De lijncoördinatoren informeren en ondersteunen de teamcoaches- en managers en hebben een klankbordfunctie. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van teams.
 • De teammanagers zorgen voor de planning van rijbeurten, fruitbeurten en alle andere activiteiten behorend bij de organisatie rond een team.

 

De Jongste-Jeugd Commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Jongste-Jeugd Functionaris (voorzitter Jongste-Jeugd commissie)
 • Lijncoördinatoren (per lijn)

Algemene taken Jongste-Jeugd Commissie:

 • De communicatie tussen de jongste jeugd commissie en de teammanager, ouders en kinderen
 • Teammanagers op de hoogte brengen van alle belangrijke informatie voor het team
 • Beginnende teams (teammanagers, ouders en kinderen) van de nodige informatie voorzien om te starten in de competitie en dat ze extra aandacht en ondersteuning krijgen bij hun eerste wedstrijden
 • Contacten met de teams/ teammanagers hebben om tijdig strubbelingen en problemen te signaleren en hierop in te spelen

De Lijncoördinatoren ondersteunen de teammanagers

Taakomschrijving teammanager
 • De coördinatie van de organisatie van het team (invalladder, rijschema, fruit, keepersmateriaal, etc.)
 • Sociale activiteiten ontwikkelen tijdens het seizoen om de onderlinge band te versterken en te zorgen voor een veilige leeromgeving
 • Regelen van inschrijven team bij eventuele deelname aan toernooi(en)
 • Zorgdragen voor informatiebijeenkomst voor de ouders (kennismaking onderling en uitleg spelregels seizoen)
 • Afmeldingen aannemen
 • In overleg met de coach voor invallers zorgen en de coach van het leverende team informeren
 • Overzicht afmeldingen en invallers coördineren
 • Ontvangst van de tegenstanders
 • Tijdig starten van de wedstrijden
 • Evt. controle van het opruimen van het spelmateriaal (pionnen, hesjes, etc.)
 • Zorgdragen voor correct invullen Digitaal Wedstrijd Formulier
 • Zorgdragen voor minimaal een toernooi 

Organisatiestructuur

Zie het organisatieschema van de Jongste Jeugd. Hierin is aangegeven bij wie de leden en hun ouders terecht kunnen met vragen en/of opmerkingen.