Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
d1.jpg 1111Rik.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg clubhuis Voordaan.jpg
 

Lidmaatschap

MMHC Voordaan is erop gericht haar leden met plezier te laten spelen, waarbij zowel prestatie als recreatie belangrijk zijn.

Voordaan verheugt zich over de belangstelling van aanmeldingen! Helaas is op dit moment de mogelijkheid tot lid worden beperkt door onze veldencapaciteit. Als gevolg hiervan kunnen niet alle aanmeldingen van de jongste jeugd, jeugd en trimhockey meteen worden gehonoreerd.

Ledenadministratie

De ledenadministratie draagt zorg voor het beheer van de ledengegevens, de inschrijving op de wachtlijst/ledenbestand en informeert de desbetreffende commissie over de aanmelding.

Leden dragen zorg dat de juiste persoonlijke gegevens, zoals huisadres en mailadres, en 06 nr en geboortedatum bij de vereniging bekend zijn. Adreswijzigingen: veranderingen wat betreft adres/mail/punten voor wachtlijst etc. moeten via mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie: [email protected]

Privacy Verklaring MMHC Voordaan

In deze Privacy Verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waarbij wij ons in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aanmelden nieuwe leden

Nieuwe leden vullen via de website van Voordaan een digitaal inschrijfformulier in, waarna de gegevens opgenomen worden in de database LISA. Er wordt op basis van de ingevoerde gegevens direct een machtigingsformulier voor het afschrijven van de contributie aangemaakt. Tevens vragen wij ter verificatie een kopie van het ID, waarvan alleen naam en geboortedatum zichtbaar moeten zijn.

Dit machtigingsformulier o.b.v. je inschrijving, ontvang je per mail en moet je printen en getekend per post opsturen of mailen, samen met de kopie van het ID. Op het formulier staat het adres waar het naar toe gestuurd moet worden. Stuur je dit formulier en het ID niet in, dan wordt de digitale aanmelding niet in behandeling genomen.

Het digitale inschrijfformulier is op de site te vinden: home/clubinfo/inschrijfformulier.

Het aanmelden betekent niet automatisch dat plaatsing als lid (in een team) een feit is. De Heren Elftal Commissie (HEC), Dames Elftal Commissie (DEC), het Dagelijks Bestuur Jeugd (DBJ) bepalen of aan een aanvraag tot lidmaatschap kan worden voldaan. Indien de aanvraag tot lidmaatschap wordt gehonoreerd ontvangt u en de ledenadministratie hiervan per e-mail bericht van de betreffende commissie of functionaris. Mocht u op de wachtlijst zijn geplaatst en daar onverhoopt geen gebruik meer van willen maken, stuurt u dan een bericht aan [email protected].

Mocht u andere informatie (geen wachtlijst informatie) willen hebben met betrekking tot specifieke leeftijdscategorien dan kunt u bij de volgende commissies terecht:

Dames Elftal Commissie en Veterinnen

[email protected]

Heren Elftal Commissie en Veteranen

[email protected]

Junioren   C t/m A

[email protected]

Jongste Jeugd F t/m D

[email protected]

Benjamins

[email protected]

Trimhockey

[email protected]

Aannamebeleid voor Junioren (A t/m C) en Jongste Jeugd (Benjamins, F, 6E, 8E en D)

Er is geen aanmeldingsperiode voor de F t/m A jeugd. Dit kan het hele jaar door. Er is wel een aanmeldingsperiode voor de Benjamins. Deze loopt tot en met 15 maart voorafgaand volgend seizoen. Zie voor verdere informatie hieronder bij het kopje "Aanmelden Benjamins". Aanmelden kan alleen via het digitale inschrijfformulier op de site: home/ clubinfo/inschrijvingsformulier.

Voor het plaatsen van benjamins,  hanteren we het volgende puntensysteem (wachtlijstbeleid):

- Broertje/ zusje/ ouder, reeds spelend lid van Voordaan: 1 punt per familielid

- Broertje/ zusje/ ouder, reeds als vrijwilliger actief op Voordaan in commissie of grote vrijwilligerstaak: 1 punt per vrijwilliger

Woonachtig in Groenekan: 1 punt

Voor het plaatsen van jongste jeugd (F t/m D) en junioren (C t/m A) kan er ook een punt worden verdiend door:

Hockeyervaring (afkomstig van andere competitie-spelende club of aansluitend Hockeyschool Voordaan ): 1 punt

Denkt u in aanmerking te komen voor punten, zet dit dan op het aanmeldingsformulier of geef dit door aan [email protected]De wachtlijst wordt aangelegd per leeftijdscategorie.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om van bovenstaande af te wijken om haar moverende redenen.

Einde schooljaar (Benjamins eind april) ontvangt men informatie van de ledenadministratie over de uitkomst van de toewijzing van lidmaatschap. Diegene die geen toewijzing als lid ontvangen, worden op de wachtlijst geplaatst. Er bestaat een kleine kans dat eind augustus mogelijk nog een plaats beschikbaar komt (pas dan heeft de ledenadministratie een volledig overzicht van in- en uitschrijvingen van huidige leden en de beschikbaarheid in teams).

Ouders/verzorgers zijn bij aanmelding verplicht één van de vrijwilligersfuncties /activiteiten op het inschrijfformulier aan te kruisen, afhankelijk van waar de interesse ligt. (Wedstrijdtafel op zaterdag (1-2 x per jaar gedurende 2-3 uur) zijn verplicht en vallen buiten de aangegeven vrijwilligersfuncties op het inschrijfformulier). Naam en voorkeur worden opgeslagen in een vrijwilligersdatabase, waarna men t.z.t. kan worden benaderd voor invulling van de gekozen functie/activiteit. Voor meer informatie over de functies cq. activiteiten: [email protected]

Aanmelden Benjamins

De aanmeldingsperiode benjamins voor seizoen 2022-2023 loopt tot en met 15 maart 2022. Kinderen die later worden aangemeld komen direct op de wachtlijst terecht. Per jaar kunnen er 48 meisjes en 40 jongens lid worden bij de benjamins. Eind april wordt bekend gemaakt wie geplaatst is en wie op de wachtlijst komt. (zie het wachtlijstbeleid onder het kopje aannamebeleid jeugd.)

Plaatsing, en volgorde op de wachtlijst vindt plaats op basis van loting door de notaris. Kinderen met punten hebben voorrang op kinderen zonder punten.

Het digitale inschrijfformulier is op de site te vinden: home/clubinfo/inschrijvingsformulier

Hieronder staat een leeftijdsoverzicht voor de aanmeldingsperiode voor Benjamins.

 Seizoen  Geboortedatum  Aanmeldingsperiode
  2021-2022  1-10-2014 t/m 31-9-2015  t/m 15-3-2021
  2022-2023  1-10-2015 t/m 31-9-2016  t/m 15-3-2022
  2023-2024
 1-10-2016 t/m 31-9-2017  t/m 15-3-2023
  2024-2025   1-10-2017 t/m 31-9-2018  t/m 15-3-2024


Hockeyschool 

Bij Voordaan bestaat een apart trainingsprogramma voor de jongste jeugd, waarbij de kinderen geen lid zijn van MMHC Voordaan. Dit is voor de kinderen vanaf 6 jaar bij de hockeyschool op Voordaan. Zie voor meer informatie, onze website onder hockey / jeugd / jongste jeugd / hockeyschool.

Aanname Dames en Heren 

Na 1 juni wordt door de Dames Elftal Commissie (DEC) en de Heren Elftal Commissie (HEC) bekeken hoeveel plaatsen beschikbaar zijn gekomen in de recreatieteams (D3 t/m veterinnen en H3 t/m veteranen). Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met leeftijd, speelniveau en de datum van aanmelding. Ook speelt mee of het aankomend lid bereid is zich in te zetten voor de club (trainingen geven, commissiewerk, etc.). Op het moment dat een geschikte plaatsing in een team tot stand kan worden gebracht, wordt contact opgenomen. Indien allen tevreden zijn over de plaatsing, wordt de aanmelding door de ledenadministratie omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Het nieuwe lid van Voordaan ontvangt hiervan uiteraard een bevestiging. Het streven is om per 1 augustus de definitieve teamindeling rond te hebben. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de HEC ([email protected]) dan wel DEC ([email protected]).

Voor de selectieteams (D1/H1 en D2/H2) bepalen trainers en coaches het aannamebeleid en gelden andere procedures, welke per jaar kunnen verschillen. Wanneer een speler of speelster afvalt voor de selectie van D1/D2 of H1/H2 geldt geen garantie van plaatsing in een lager team. Neem voor meer informatie over tophockey contact op met het bestuurslid Seniorenzaken ([email protected]).

Informatie Trimhockey

Meer informatie over deze vorm van hockey is op de site te vinden: senioren/trimhockey. Vragen kun je mailen naar [email protected].

Opzeggen Lidmaatschap

Leden dienen hun opzegging vóór 1 mei bij de ledenadministratie in te dienen schriftelijk per mail naar [email protected] of per post: M.M.H.C. Voordaan, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 43, 3720 AA Bilthoven .

Opzegging via team, coach, aanvoerder, manager of trainer is niet voldoende. Pas na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie is de opzegging definitief. Indien geen bevestiging van de opzegging is ontvangen, beschouw de opzegging dan als niet definitief (contributie loopt dan door) en zoek graag nogmaals contact per mail met de ledenadministratie. 

Donateurs en oud-leden, die binnen vijf seizoenen na uitschrijving terugkeren en zich opnieuw inschrijven bij Voordaan, hoeven geen inschrijfgeld te betalen.