Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg
 

Inschrijfformulier

Wat leuk dat je lid wilt worden van M.M.H.C. Voordaan. Goeie keuze! Het is de plek waar je een mooie, gezellige en sportieve tijd gaat beleven. Meld je aan via dit inschrijfformulier.

Meer weten over het aanmelden van je Benjamin? Klik hier.

Jouw persoonsgegevens nemen we op in ons Leden Informatie Systeem (LISA). In onze Privacy Verklaring geven wij aan hoe wij omgaan met deze gegevens. M.M.H.C. Voordaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Termijnbetalingen
  De contributieverplichtigingen kunnen in 1 termijn of 2 termijnen voldaan worden.

 
   
Overige informatie
   
 
Categorie
   
   
   
   
   
   
Hockey ervaring
   
   
   
   
   
   
   
Arbitrage
  Onderstaande vragen zijn specifiek voor opgave van jeugd

 
   
   
   
   
   
   
 
Vrijwilligerswerk
  Inzet van vrijwilligers is essentieel voor Voordaan! Vrijwilligerstaken variëren van zo nu en dan een uurtje tot meer structureel enkele uren per week. Bereidheid om u in te zetten als vrijwilliger is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap. U kunt hieronder aangeven waar wij u voor kunnen benaderen. Minimaal 2 keuzes invullen!

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Verklaring Onderwerping Tuchtrecht
  Voordaan vindt het belangrijk dat iedereen veilig en met plezier kan sporten. Wij hebben hierover beleid opgesteld, waarin, net als alle leden, ook ouders zich onderwerpen aan het tuchtrecht van de hockeybond. Zie website/clubinfo/commissie veilig sporten.

 
Portretrecht
  Leden en ouders van leden verlenen bij inschrijving toestemming voor gebruik van hockeygerelateerd beeldmateriaal voor nieuwsvoorziening en promotionele doeleinden, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. Indien men bezwaar heeft tegen het gebruik van foto-/beeldmateriaal kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar [email protected]

 
Kopie ID
  Wij vragen ter verificatie van uw naam en geboortedatum een kopie van het ID van degene die zich inschrijft. Hierop dienen alleen de naam en geboortedatum zichtbaar te zijn.

 
Ondertekening
  Ondergetekende machtigt hierbij, wanneer hij/zij lid wordt van MMHC Voordaan, tot wederopzegging, MMHC Voordaan de verschuldigde contributie en het entreegeld af te schrijven van zijn/haar rekeningnummer. Ondergetekende verklaart dat hij/zij kennis genomen heeft van het Huishoudelijk Reglement, de Privacy Verklaring, de contributie- en entreegelden alsmede de scheidsrechtersverplichtingen. De zaalhockeycontributie - indien van toepassing - wordt in januari van het desbetreffende seizoen afgeschreven. Tegelijk met uw ondertekening gaat u akkoord met de VOT, het portretrecht en de kopie ID.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.