Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-72.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

Privacy Policy

Ook Voordaan houdt zich bezig met de consequenties van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ...

23 mei 2018 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de herziene privacywetgeving van kracht. Dit betekent dat iedere organisatie en iedere vereniging moet laten zien hoe zij bezig is met de persoonsgegevens van leden, sponsoren en leveranciers. 

 

Een aantal zaken heeft Voordaan daarvoor geregeld. Al eerder informeerden wij jullie via de website over het Privacybeleid.

In dit document is beschreven is hoe wij als Voordaan met al jouw persoonsgegevens omgaan en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

 

Daarnaast maken wij gebruik van een goede borging van vertrouwelijke informatie in ons ledenadministratiesysteem (LISA). Zo zal iedere gebruiker van ons ledenadministratiesysteem die toegang heeft tot persoonsgegevens een Geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Dit betreffen o.a. bestuursleden, commissieleden van de Technische Staf Voordaan, de arbitragecommissie, lijncoördinatoren, het wedstrijdsecretariaat. De Geheimhoudingsverklaring is een juridisch instrument waarmee voorkomen moet worden dat vertrouwelijke of privacygevoelige informatie op de spreekwoordelijke straat komt te liggen. 

 

Naast de privacyverklaring en de geheimhoudingsverklaring hebben we ook een handreiking  opgesteld met tips voor het omgaan met privacygevoelige informatie Omgaan met privacygevoelige informatie; do’s en don’ts. 


Andere maatregelen die Voordaan heeft genomen zijn bijvoorbeeld het aanpassen van het aanmeldformulier, het opstellen van verwerkersovereenkomsten en worden aanpassingen gedaan in het Huishoudelijk Reglement (deze aanpassingen zullen tijdens de Algemene Leden Vergadering aan de orde komen). 

 

Maar hiermee zijn we er niet! Jijzelf als lid, of als vrijwilliger actief binnen onze vereniging, kan met vertrouwelijke informatie in aanraking komen. Denk daarbij aan appgroepen, adressenlijsten van teams, beoordelingsformulieren van spelers etc. 

Stel je zelf iedere keer de vraag …   ‘Mag ik deze gegevens zomaar delen?’. 

 

 

 Cookieverklaring Voordaan.nl