Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-13.jpg clubhuis Voordaan.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg IMG_2420.jpg 1111Rik.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg d1.jpg
 

Veilig Vertrouwd Voordaan

Op Voordaan willen we graag met z'n allen veilig en met veel plezier blijven sporten. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Om dit veilige en plezierige sportklimaat binnen Voordaan te handhaven, is in 2015 de commissie Veilig Vertrouwd Voordaan in het leven geroepen. Deze commissie heeft een veiligheidsplan opgesteld dat volledig bijdraagt aan het voorkomen van gedrag dat we niet willen hebben binnen Voordaan. Het plan beschrijft onze omgangscode, aannamebeleid, vertrouwenspersonen en een risicoanalyse. Het volledige plan is op verzoek in te zien.

Omgangscodes 
Naast het vastleggen door middel van regels, willen we ook graag de nadruk leggen op het creëren van een leuke, veilige en plezierige omgeving op Voordaan. Waarin we vooral benadrukken hoe we wel met elkaar om gaan. Hiervoor zijn er omgangscodes: voor ouders/verzorgers, voor scheidrechters en voor trainers/coaches/teammanagers. Aannamebeleid voor vrijwilligers, trainers en coaches
Nieuwe vrijwilligers, trainers en coaches voeren een kennismakingsgesprek. Voor personen binnen bepaalde functies vragen we een VOG aan: Een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Vertrouwenspersonen
Zit je ergens mee of heb je te maken gehad met iets wat niet gepast is, benader dan een van de onze vertrouwenspersonen Bas Rijsdijk en Marianne van Etten. Beiden zijn bereikbaar via [email protected]

Risicoanalyse
Het laatste onderdeel van het beleid is het uitvoeren van een risicoanalyse die elke twee jaar wordt herhaald. Op deze manier kunnen we inzichtelijk maken waar nog focus op dient te komen. 

Heb je vragen of wil je het volledige veiligheidsplan inzien, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Vacatures

Commissielid Veilig Vertrouwd Voordaan
Afgelopen weken is veel gezegd en geschreven over grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en #boos. Het gebeurt om ons heen en helaas is het dichterbij dan we denken. Deze gebeurtenis zet ons bij Voordaan op scherp.

Voordaan heeft een veiligheidsbeleid. Dit is in 2014 opgesteld door commissie Veilig Vertrouwd Voordaan. Dit beleid voldoet nog steeds en is geborgd in ons (technisch) beleid jeugd en senioren. Maar het kan beter. Er zijn zeker punten waar we mee aan de slag moeten: Regie op uitvoer van het beleid kan actiever; communicatie naar leden, ouders en begeleiding over onze gedragsregels kan beter; en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon moeten beter en duidelijker over het voetlicht.

Vind jij ook dat een sociaal veilige sportomgeving vanzelfsprekend moet zijn? Heb jij affiniteit met dit onderwerp zowel beleidsmatig als in de coördinatie en wil je ons helpen dit onderwerp verder te brengen binnen Voordaan. Stuur dan een e-mail naar Dorrit Peters, [email protected] 
Jouw hulp kunnen we goed gebruiken.

==============================

 

Vertrouwenspersoon
Belangrijk onderdeel van ons veiligheidsbeleid is de vertrouwenspersoon. Marianne van Etten heeft deze rol een lange tijd vervuld. Zij wil graag na ruim 8 jaar het stokje doorgeven. Daarom de oproep voor een vrouwelijke vertrouwenspersoon.

Het onderwerp is actueler dan ooit. Vind jij ook dat een sociaal veilige sportomgeving vanzelfsprekend moet zijn op Voordaan? Ben jij pedagogisch onderbouwd, empathisch, oprecht en integer? Word dan ons aanspreekpunt voor leden en ouders van leden om situaties als ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, machtsmisbruik en discriminatie mee te bespreken.

Als lid van de commissie Veilig Vertrouwd Voordaan ben je naast vertrouwelijk aanspreekpunt, ook een doorverwijzer naar hulpverleners, geef je (ongevraagd) advies en informatie aan bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld gericht op een sportief en veilig sportklimaat binnen de vereniging.

Meer weten over de rol en vaardigheden van de vertrouwenspersoon. Lees hier de hele vacature of stuur een e-mail naar Dorrit Peters [email protected]. Jouw hulp kunnen we goed gebruiken.

Per wanneer: per direct
Tijdbesteding: werkzaamheden zijn op verzoek. Gemiddeld 2 uur per maand gedurende seizoen.