Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
IMG_2420.jpg d1.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 1111Rik.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg 150514 H1-SCHC-72.jpg clubhuis Voordaan.jpg
 

Contributie

Als lid van Voordaan betaal je contributie. We maken onderscheid in veld en zaal contributie. Word je nieuw lid, dan ben je ons ook inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de categorie waarin je speelt. Het speelseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.


Contributie overzicht 2024-2025


Lidmaatschap categorie Contributie Veld Contributie zaal Inschrijfgeld
       
Senior € 390 € 115 € 100
Jeugd O18 O16 O14 O12
A,B,C,D
€ 355 € 115 € 100
Jeugd O10 O9 E  € 325 € 90 € 100
Jeugd O8 F en Benjamins € 230 € 60 € 75
Trimhockey en
Sevenshockey
€ 210 € 85 € 55
Dinsdag Veterinnen € 200 n.v.t € 55
Student* € 260 € 110 € 55
Trainingslid € 170 € 85 € 55
Eerstelijns-toeslag   
O18 O16 O14
A,B,C
€ 170 € 25 n.v.t.
Tweedelijns- toeslag O18 O16 O14 A,B,C € 115 € 25 n.v.t.
Niet spelend lid € 80 n.v.t n.v.t.
Senioren
KNHB afdracht en administratiekosten
€ 80 € 25 n.v.t.
Jeugd, Student, Trim, 7hockey, Dinsdag Veterinnen,
KNHB afdracht en administratiekosten
€ 55 € 25 n.v.t.

Toelichting op het contributie overzicht:

-        Lijntoeslag: Onze eerste teams en tweede jeugdteams A, B, C betalen een toeslag op de contributie omdat deze teams intensiever gebruik maken van de faciliteiten van de club (trainingsuren, velden, wedstrijdshirt/pak en trainer).

-        Lidmaatschapskosten KNHB: Voordaan draagt per lid een bedrag af aan de KNHB.

-        Inschrijfgeld: Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Zeg je je lidmaatschap op en word je binnen vijf jaar opnieuw lid, dan betaal je dit bedrag niet nog een keer.  

-        Buitenleden en Ereleden betalen bij Voordaan geen contributie.

-        Voordaan kent geen familielidmaatschap.


* Contributie voor studenten

Ben je student en voldoe je aan onderstaande criteria, dan kom je in aanmerking voor een Student lidmaatschap:

-        Je volgt een voltijd studie.

-        Je bent in het bezit van een studentenkaart. Hierop is het studiejaar duidelijk zichtbaar.

-        Aan de start van een nieuw hockeyseizoen ben je niet ouder dan 27 jaar. (Dit lidmaatschap geldt tot en met 27 jaar).

-        Mail vóór 19 augustus 2024 je studentenkaart of bewijs van inschrijving van je studie naar [email protected]. Zonder dit bewijs brengen we je het contributie bedrag van de senioren in rekening. 


Contributie bij instroom halverwege het seizoen
Het is mogelijk om halverwege het seizoen of na de winterstop lid te worden. Je betaalt contributie vanaf de winterstop, mits je de eerste seizoenshelft niet gespeeld hebt. Ook betaal je voor de afdracht van de lidmaatschapskosten aan de KNHB en betaal je inschrijfgeld.


Inning contributie

De inning van de contributie gebeurt via (IBAN) bankrekeningnummer NL75RABO0308313690 ten name van MMHC Voordaan te Groenekan. Vooraf aan het incassomoment ontvang je van ons de factuur per e-mail. Bekijk deze factuur nauwkeurig en meld mogelijke onjuistheden bij [email protected]. Contributie kan niet verrekend worden met eventuele vergoedingen zoals de vrijwilligersbijdrage voor trainers.

Bij voorkeur innen we de contributie met automatische incasso. Je kunt de factuur ook handmatig betalen, maar dan brengen we je € 15 administratiekosten in rekening. Vermeld bij de betaling je naam en het factuurnummer. De vervaldatum van de factuur is 15 oktober. Tenzij anders aangegeven. De zaalhockey contributie wordt alleen per automatische incasso geïnd.

Betalen kan in twee termijnen. De inning van de contributie vindt plaats in de volgende periode:

Termijn 1         eind augustus

Termijn 2         eind januari

Restitutie van de contributie
In onze statuten en het huishoudelijk reglement melden we dat (gedeeltelijke) restitutie van de contributie in principe niet wordt verleend. Dat geldt ook voor de in de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen.

Bij zeer bijzondere gevallen en zwaarwegende redenen kan er in overleg met de penningmeester mogelijk een regeling worden getroffen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Stuur dan een e-mail met motivatie naar
[email protected]. De restitutieaanvraag moet in hetzelfde verenigingsjaar ingediend worden. Aanvragen na 1 maart van het verenigingsjaar nemen we niet in behandeling.  

Restitutie van de contributie is nooit 100%.

Afhankelijk van het moment waarop je stopt keren we een percentage van jouw ‘netto contributie’ uit. Netto contributie is de contributie van de categorie waarin je speelt minus de vaste (administratie) kosten en afdracht lidmaatschapskosten aan de KNHB. De hoogte van deze kosten vind je terug in het tabel hierboven.


Wordt jouw restitutieverzoek toegekend, dan hanteren we de volgende regels:

-        Restitutie aangevraagd voor 1 december is 50 % van de netto contributie retour.

-        Restitutie aangevraagd tussen 1 december en 1 maart is 25% van de netto contributie retour.

-        We restitueren geen entreegeld en lijntoeslag.


Rekenvoorbeeld: 
Je bent trimhockeylid en vraagt op 10 november restitutie aan. Bij toekenning van de restitutie ontvang je € 77,50 retour.
Uitleg:

€ 210 (lidmaatschap) -/- € 55 (kosten) = € 155 netto contributie. De aanvraag is vóór 1 december. Dat betekent 50% restitutie van € 155 = € 77,50 retour.

Incasso data en speelgerechtigheid
We brengen je minimaal 5 werkdagen voor de incassodatum op de hoogte van de inning van de contributie. Zorg ervoor dat er voldoende saldo op je rekening staat. Wordt de automatische incasso gestorneerd, zorg dan zelf voor een handmatige betaling. Het contributiebedrag moet binnen 14 dagen na de incassodatum op bankrekeningnummer NL75RABO0308313690 van M.M.H.C. Voordaan zijn bijgeschreven.

Betaal je niet op tijd dan heeft dat gevolgen voor je speelgerechtigheid.

-        Niet betalen voor 30 oktober (termijn 1) dan ben je niet speelgerechtigheid per 1 november. Heb je het bedrag na die datum nog niet voldaan, dan word je per 1 december geschorst. Per 1 januari kan het bestuur je uit je lidmaatschap ontzetten.

-        Niet betalen voor 26 februari (termijn 2) dan ben je niet speelgerechtigheid per 1 maart. Heb je het bedrag na die datum nog niet voldaan, dan word je per 1 april geschorst. Per 1 januari kan het bestuur je uit je lidmaatschap ontzetten.


Om administratieve redenen kan het bestuur van de bovengenoemde data en termijnen afwijken.


Opzeggen lidmaatschap
Wil je je lidmaatschap opzeggen, doe dit dan vóór 1 mei bij de ledenadministratie. Opzeggen via team, coach, aanvoerder, manager of trainer is niet voldoende. Er zijn twee manieren om ons van jouw opzegging op de hoogte te brengen:

-        Per mail naar [email protected] 

-        Per post naar M.M.H.C. Voordaan, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 43, 3720 AA Bilthoven.


Je opzegging is pas definitief nadat je van Voordaan per e-mail een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen. Heb je deze e-mail nog niet ontvangen, zoek dan nogmaals contact met de ledenadministratie.


Opzeggen na 1 mei

Beëindig je het lidmaatschap na 1 mei, dan brengen we je daarvoor kosten in rekening. Je ontvangt per e-mail het verzoek om onderstaand bedrag te betalen. Dit is afhankelijk van de datum van opzegging:


Tussen 8 en 31 mei € 50

Tussen 1 en 30 juni € 100

Tussen 1 juli en 30 sept € 150


Contact over contributie of lidmaatschap

-        Je studentenkaart opsturen of onjuistheden in de factuur melden: mail naar [email protected]

-        Vragen over contributie en betalingsregelingen: mail naar de penningmeester: [email protected]

-        Vragen over lidmaatschap en voor het doorgeven van jouw actuele mailadres: mail naar de ledenadministratie: [email protected].